Ervaringsdeskundigen en professionals

Wij mengen ervaringsdeskundigen met professionals, waardoor wij enerzijds begripvol om kunnen gaan met eventuele problematiek en anderzijds effectief naar oplossingen kunnen zoeken. Ook werken wij met enkele externe bureau's en vrijwilligers, om zo een dynamische werkomgeving te creëren.

Hieronder stellen zij zich graag aan jullie voor.