5 kernwaarden van Autimatisering

Waarom software van AM?

Stichting Autimatisering wil graag een nieuw begrip introduceren: Maatschappelijke Software! Wij zijn er van overtuigd dat de maatschappij behoefte heeft aan goede maatwerk software. Software waar de klant van A tot Z bij betrokken wordt. De investering voor ontwikkelingskosten is laag. Wij vragen wel extra tijd voor een ruimere doorloop, extra overleggen en presentaties. Zo maken wij het voor onze doelgroep mogelijk om ervaring op te doen in het arbeidsproces.

Het persoonlijke rendement zit hem in de mogelijkheid een groep talenten te helpen groeien. Heeft men belangstelling voor onze maatschappelijke software, dan zult men die groei van dichtbij ervaren.

1. Geef onze deelnemers een kans!

Wij bieden een werkervaringsplek aan binnen de IT. We geloven hierin omdat mensen sneller leren als ze de opgedane kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk. Onze deelnemers werken daarom mee aan verschillende software-opdrachten. Zo leren ze de vaardigheden die een werknemer hoort te bezitten én de kennis van het vak. Na een periode waarin wij deelnemers begeleiden stromen ze vaak door naar een betaalde baan. Dit kan alleen gerealiseerd worden door de samenwerking die we hebben met onze klanten. Deze klanten bieden onze deelnemers zo een nieuwe kans.

2. Kwaliteitsstandaard

Onze doelgroep bestaat uit mensen met autisme. Dit zijn mensen die doorgaans erg perfectionistisch zijn. Dat zorgt ervoor dat we goed zijn in ons werk en kwaliteit leveren. Al onze medewerkers zijn deelnemers geweest van onze dagbesteding. Dat betekent dat we ze zelf hebben opgeleid. Daardoor kunnen we kwaliteit garanderen! Dat uit zich in gebruiksvriendelijke, veilige én snelle software.

3. Geweldige service

Loopt onze software niet helemaal lekker? Geen paniek, Je kunt ons makkelijk en snel bereiken. We zijn een kleine organisatie waardoor iedereen op de hoogte is van opdrachten die voor klanten zijn uitgevoerd. Hierdoor kunnen we je snel en efficiënt helpen. Wij hechten waarde aan goede service. Daarom zijn wij ook voor noodgevallen buiten kantooruren bereikbaar.

4. Maatwerk en een eerlijke prijs

Software verkopen wij nooit in bulk. Wij kijken naar de specifieke behoeften van de klant en passen ons product daarop aan. Men is vast gewend dat maatwerk relatief duur is, maar bij ons is dat niet het geval. Wij zijn in staat om een eerlijke prijs te bieden. Mede doordat wij opbrengsten genereren door het aanbieden van een werkervaringsplaats. Doordat wij veel werken met Open Source, weten wij onze kosten te drukken.

5. Eerlijkheid en openheid

Wij streven naar een prettige communicatie met iedereen en zijn daarom altijd open, eerlijk en direct over de status van de opdracht. Oftewel: we zeggen altijd waar het op staat.

Meer weten?

Bekijk ons portfolio of neem vrijblijvend contact op. Je kunt ons, in dit geval Marcel van Daelen, bereiken via het telefoonnummer 06 43 92 10 75. Stuur je liever een e-mail? Doe dat dan naar hoi@autimatisering.nl.