Kwaliteitsstandaard

Kwaliteit is een abstract concept dat moeilijk inzichtelijk te maken is. Het is een prioriteit voor organisaties en daar is software geen uitzondering op. Om de kwaliteit van een product te bepalen hebben wij een aantal meetbare kwaliteitseisen opgesteld. Deze eisen hebben een onderlinge relatie en zijn primair bij de ontwikkeling van onze software.

Wij willen je er graag op wijzen dat niet elke klant of elk product een meerwaarde haalt uit een bepaalde eis. Zo is de beveiliging van een bepaald systeem gevoelsmatig belangrijk, maar dit hoeft niet relevant te zijn voor veel producten. Onder kwaliteit verstaan wij overigens ook het creatief zoeken naar oplossingen voor niet alledaagse problemen.

Gebruikservaring

Bij de kern van kwaliteit denken wij meteen aan de wensen van de klant. De gebruikerservaring komt dus automatisch op nummer één. Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij tijdens de ontwerpfase gebruik van een aantal standaarden.

Iedere gebruikersgroep heeft een eigen lijst met wensen en eisen waaraan een systeem moet voldoen. Veel kant-en-klare oplossingen houden hier echter geen rekening mee. Door een combinatie van complexiteit, snelheid en/of de prijs. Wij zoeken naar écht passende oplossingen. daarom bouwen wij alleen producten op maat.

Snelheid

De snelheid van software is een kwaliteitseis waar het minst in wordt geïnvesteerd. Het is voor veel bedrijven en programmeurs een moeilijk concept om te begrijpen en te beïnvloeden, dus ook moeilijk op te lossen. Wij zien snelheid als één van de essentiële kwaliteitseisen waar vroeg in moet worden geïnvesteerd.

Voor de gebruiker is de snelheid meteen merkbaar. Een hogere snelheid betekent immers minder zandlopers. Snelheid heeft echter nog meer voordelen die vaak over het hoofd worden gezien. Zo heeft snellere software minder hosting pakketten nodig om hetzelfde te bereiken als tragere software. Een website die gebouwd is met PHP kan 300 gebruikers helpen, terwijl dat aantal bij onze implementaties op 30.000 ligt.

De hogere snelheid draagt ook bij aan de resistentie tegen hackers. Een hacker moet naar verhouding veel meer moeite doen om de website offline te halen, in het hierboven beschreven voorbeeld zelfs 100 keer meer. Dit zorgt ervoor dat hackers sneller kiezen voor een makkelijker doelwit.

Beveiliging

Beveiliging is belangrijk voor elke applicatie. In de praktijk vind je een enorme diversiteit aan beveiligingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om preventief te programmeren om eventuele fouten te voorkomen door extra beveiligingen in te bouwen.

Een website die wordt gehackt is uiteraard niet wenselijk omdat er dan andere teksten te zien zijn. Toch is het volgens ons verstandig om de soms beschreven risico's met een korrel zout te nemen. Het voorkomen van een datalek blijft belangrijk, zeker als er wordt gewerkt met gevoelige informatie. Een van de beste manieren om een datalek te voorkomen is om geen standaard producten te gebruiken.

Een product op maat heeft ook beveiliging die uniek is. Dit komt omdat de beveiliging geen een-op-een kopie is van een al bestaand product en daarom zijn er ook geen lekken te vinden.

Er zijn veel voorbeelden van software waarin een lek wordt gevonden. Denk bijvoorbeeld aan Wordpress. Soms is het zelfs zo dat deze lekken pas na een aantal jaar worden ontdekt. Het gebruik van een oudere versie van Wordpress kan dan al genoeg zijn om de kwetsbaarheid te verhogen. Hackers slaan vaak toe op websites die kwetsbaar zijn. Om dit te voorkomen is het aan te raden om vooral up-to-date te blijven en updates goed uit te voeren. Tot slot is het slim om up-to-date beveiligingstechnieken te gebruiken en om ze juist toe te passen.

Open Source

Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen investeert Autimatisering actief in Open Source software. Hiermee wordt de efficiëntie verhoogd en worden de kosten gedrukt.